pyrofil, (af pyro- og -fil), ildelskende, om organismer, hvis formering og vækst stimuleres af eller er afhængige af ild, fx i forbindelse med skovbrande. Se fx brandpletsvampe.

     Den Store danske
Gyldendals åbne encyklopædi